02.08.1993 690J0355

Ympäristönsuojelu - Kuluttaja - Ympäristöpolitiikka - Eläinsuojelu - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 2.8.1993. Commission vs. Kingdom of
Spain. Komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta siitä, että
Espanja oli jättänyt neuvoston direktiivin 79/409/ETY 3 ja 4 artiklan
mukaiset velvoitteensa täyttämättä. Tapaus C-355/90.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin selvitti, ettei Espanjan liittymissopimukseen
sisältynyt erityistä direktiivien soveltamista
koskevaa säännöstä. Espanjan velvollisuutena oli liittymissopimuksen
395 artiklan nojalla toteuttaa liittymisen edellyttämät tarvittavat
toimenpiteet.

RATKAISU:
(1) Koska Espanja ei ollut luokitellut Marismas de Santoñan aluetta
erityissuojelualueeksi ja ryhtynyt neuvoston direktiivin
79/409/ETY 4 artiklan edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin
kyseisen alueen saastumisen tai turmeltumisen välttämiseksi, se
oli jättänyt ETY:n perustamissopimuksesta johtuvat velvoitteensa
täyttämättä.
(2) Espanja velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Direktiivin 79/409/ETY 3 artiklan 1 kohdassa edellytetään,
että jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin,
jotta direktiivin 1 artiklassa luetelluille lintulajeille välttämättömät
asuinalueet voitaisiin säilyttää. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet
luokittelemaan tietyt näiden lintujen pesimäalueiksi
parhaiten soveltuvat alueet erityissuojelualueiksi.
Espanja ei ollut ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin Marisma de
Santoñan alueen säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi ekologisena
asuinalueena. Espanjan edellytettiin luokittelevan kyseisen alueen
erityissuojelualueeksi. Espanjan hallitus vetosi siihen, että
direktiivin 79/409/ETY 3 ja 4 artiklan velvoitteet ovat luonteeltaan
sellaisia, että ne voidaan toteuttaa ainoastaan vähitellen.
Komissio pyysi EY:n tuomioistuinta tutkimaan, onko Espanja jättänyt
direktiivin 79/409/ETY mukaiset velvoitteensa täyttämättä.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379L0409
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
689J0057 685J0247
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.4.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.