21.01.1993 690J0308

Euroopan ydinenergiayhteisö - Vienti - Valvonta - Komissio - Päätös - Kumoamiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 21.1.1993. Advanced Nuclear Fuels
GmbH (ANF) vs. Commission. ANF haki Euroopan ydinenergiayhteisön
perustamissopimuksen 83 artiklan soveltamiseen liittyvien komission
päätösten 90/413/Euratom ja 90/465/Euratom kumoamista. Tapaus
C-308/90.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, ettei viennistä johtuvia
varastonmuutoksia ollut kirjattu, ennen kuin ne saatiin selville.
Tämän vuoksi komissio oli kolmen päivän ajan estynyt valvontatehtävässään
asetuksen N:o 3227/76 10 ja 11 artiklan velvoitteiden
vastaisesti. Lisäksi viennistä ei ollut ilmoitettu komissiolle
etukäteen, kuten edellä mainitun asetuksen 24 artiklassa edellytettiin.
Sillä tosiseikalla, että vienti tapahtui tahdosta riippumatta,
ei ole merkitystä.
ANF katsoi, että komissio oli ryhtynyt seuraamuksen täytäntöönpanoon,
vaikka oletettu rikkominen oli päättynyt. Tähän EY:n tuomioistuin
totesi, että artiklassa 83 luetellaan ne seuraamukset,
joita komissio saattoi rikkomisen vakavuuden mukaan käyttää riippumatta
siitä, oliko rikkominen päättynyt.
Lopuksi ANF esitti, ettei seuraamus ollut välttämätön ja että
suhteettoman seuraamuksen sijasta EY:n tuomioistuimen tulisi vastaavissa
tilanteissa antaa pelkkiä varoituksia. EY:n tuomioistuin
korosti, että säännöt, joilla pyritään välttämään ydinenergiamateriaalin
ohjautuminen muuhun kuin käyttäjien ilmoittamaan tarkoitukseen,
olivat välttämättömiä Euroopan ydinenergiayhteisön tavoitteiden
saavuttamiseksi. Näin ollen kyse on vakavasta rikkomisesta,
jos yritys laiminlyö noudattaa edellä mainittuja sääntöjä.
Lisäksi kiistanalaisen seuraamuksen käyttö osoittautui tarpeelliseksi,
jotta voitiin soveltaa sellaisia toimenpiteitä, joilla
pystytään välttämään vastaavan rikkomisen aiheutuminen tulevaisuudessa.

RATKAISU:
(1) Hakemus hylätään.
(2) ANF-Lingen velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista,
joihin luetaan mukaan kiistanalaisten päätösten välitöntä täytäntöönpanoa
koskevasta hakemuksesta ja raportista johtuneet kustannukset.

TOSISEIKAT: Komissio oli tehnyt päätöksensä 90/465/Euratom ja
90/413/Euratom ANF:n asettamisesta hallintaan sen jälkeen, kun
komissiolle oli ilmoitettu, että ANF oli vienyt ydinenergiamateriaalia
Yhdysvaltoihin ilmoittamatta siitä etukäteen tai kirjaamatta
sitä yrityksen kirjanpitoon tai asiakirjoihin. ANF väitti, että
vienti johtui yksinkertaisesta erehdyksestä kuljetussäiliöiden
käsittelyssä. Tällaista erehdystä ei ANF:n mukaan voida pitää
ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan velvoitteiden
vakavana rikkomisena. ANF haki edellä mainittujen komission päätösten
kumoamista.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157A083 157A079
390D0413 390D0465
376R3227
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.