26.01.1993 690J0322

Kilpailu - Kansallinen tuomioistuin - Puutteellinen tosiseikasto - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 26.1.1993. Telemarsicabruzzo Spa vs.
Circostel, Ministerio delle Poste e Telecommunicazioni and Ministerio
della Difesa and Others. Frascatin Vice Pretoren kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen tulkinnasta. Yhdistetyt
tapaukset C-320/90, C-321/90 ja C-322/90.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n lainsäädännön tulkinnan tarve edellyttää, että
kansallinen tuomioistuin selvittää esittämiensä kysymysten tosiasiallista
ja oikeudellista taustaa tai vähintään selvittää niitä
tosiasiallisia oletuksia, joihin EY:n tuomioistuimelle esitetyt
kysymykset perustuvat.
Kyseisessä tapauksessa viittauspäätös ei sisällä tällaisia yksityiskohtia
ja osapuolten huomiot ovat ainoastaan hajanaisia. Tämän
vuoksi EY:n tuomioistuin ei ole saanut riittävää tietoa pääkäsittelyyn
liittyvistä tosiseikoista, jotta se pystyisi tulkitsemaan
yhteisön kilpailusäännöksiä kyseiseen tapaukseen.

RATKAISU:
Ei ole tarpeen antaa ratkaisua kyseisiin kysymyksiin.

TOSISEIKAT: Kyse oli kansallisten radiolähetysten taajuuksista ja
televisiolähetysten kanavajaosta ja erityisesti siitä, oliko taajuuksia
ja kanavia myönnettäessä noudatettu EY:n lainsäädäntöä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi kieltäytyä vastaamasta sille esitettyihin
kysymyksiin.
Mikäli EY:n tuomioistuin katsoo, että vastaus on annettava tuomioistuimen
tulisi todeta seuraavaa:
ETY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä tai yksityiskohtaisemmin
90 artiklaa yhdessä 86 artiklan kanssa on tulkittava siten,
että yksityisiä yrityksiä koskeva kielto käyttää tiettyjä televisiokanavia,
koska nämä kanavat oli varattu julkisten viranomaisten
käyttöön, ei loukannut em. määräyksiä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla vastaa EFTA-valtioiden
valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen
34 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
-
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E177
---------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 6.4.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.