18.06.1991 689J0295

Julkinen hankinta - Rakennusurakka - Tarjous - Sopimuksentekomenttely - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.6.1991. Impresa Donà Alfonso di
Donà Alfonso & Figli vs. Consorzio per lo sviluppo industriale del
commune di Monfalcone and others. Friuli-Venezia Giulian Tribunale
Amministrativo Regionalen kysymykset neuvoston direktiivin
71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan tulkinnasta. Tapaus C-295/89.

OIKEUSKYSYMYS: Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5
kohdassa jäsenvaltioita kielletään hyväksymästä säännöksiä, joiden
nojalla tietyt tarjoajat jätetään julkisen rakennusurakkakilpailun
ulkopuolelle matemaattisten kriteerien vuoksi ilman, että hankintaviranomainen
velvoitettaisiin soveltamaan direktiivissä edellytettyä
menettelyä, jolla tarjoajalle annetaan mahdollisuus esittää
selvitys.
Direktiiviä 71/305/ETY täytäntöönpantaessa jäsenvaltio ei voi
poiketa tämän direktiivin 29 artiklan 5 kohdan säännöksistä.
Jäsenvaltio voi vaatia, että tarjoukset tutkitaan, kun ne vaikuttavat
poikkeuksellisen edullisilta eikä ainoastaan silloin, kun ne
ilmeisesti ovat poikkeuksellisen edullisia.

RATKAISU:
(1) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa kielletään
jäsenvaltioita hyväksymästä säännöksiä, joiden nojalla
tietyt tarjoajat jätetään julkisen rakennusurakkakilpailun ulkopuolelle
matemaattisten kriteerien vuoksi ilman, että hankintaviranomainen
velvoitettaisiin soveltamaan direktiivissä edellytettyä
menettelyä, jolla tarjoajalle annetaan mahdollisuus esittää selvitys.

(2) Neuvoston direktiiviä 71/305/ETY täytäntöönpantaessa jäsenvaltio
ei voi poiketa direktiivin 29 artiklan 5 kohdan säännöksistä.
(3) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa sallitaan,
että jäsenvaltio edellyttää, että tarjoukset tutkitaan ei
ainostaan silloin, kun tarjoukset ovat poikkeuksellisen alhaisia
vaan myös kun tarjoukset vaikuttavat poikkeuksellisen edullisilta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa kielletään
jäsenvaltioita hyväksymästä säännöksiä, joissa edellytetään,
että tietyt tarjoajat jätetään julkisen rakennusurakkakilpailun
ulkopuolelle matemaattisten kriteerien vuoksi ilman, että
hankintaviranomainen velvoitettaisiin soveltamaan direktiivissä
edellytettyä menettelyä, jolla tarjoajalle annetaan mahdollisuus
esittää selvitys.
(2) Neuvoston direktiiviä 71/305/ETY täytäntöönpantaessa jäsenvaltio
ei voi poiketa direktiivin 29 artiklan 5 kohdan säännöksistä.
(3) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa sallitaan,
että jäsenvaltio edellyttää, että tarjoukset tutkitaan ei
ainostaan silloin, kun tarjoukset ovat ilmeisesti poikkeuksellisen
alhaisia vaan myös kun tarjoukset vaikuttavat poikkeuksellisen
edullisilta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 71/305/ETY viitataan liitteessä XVI. Liitteeseen
XVI viitataan ETA-sopimuksen 65 artiklan 1 kohdassa, joka
koskee julkisia hankintoja.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Laki julkisista hankinnoista 23.12.1992, SK:1505/1992 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371L0305
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0103
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 7.1.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.