12.05.1990 690J0327

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Verotus - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 12.5.1994. Commission of the European
Communities vs. Hellenic Republic. Komissio haki EY:n
tuomioistuimelta julistusta siitä, että Kreikka oli jättänyt ETY:n
perustamissopimuksen 95 artiklan mukaiset velvoitteet täyttämättä.
Tapaus 327/90.

OIKEUSKYSYMYS: Komissio pitää ETY:n perustamisopimuksen 95
artiklan vastaisena kahden erilaisen laskumenetelmän käyttöä
verotusperustaa laskettaessa Kreikassa myytäville
yksityisautoille, riippuen siitä onko autot maahantuotu Kreikkaan
vai tuotettu siellä. Kreikka perusteli kantaansa sillä, että
autoteollisuus Kreikassa ei ole korkealle kehittynyttä, ja
tuottajat yleensä myyvät tuotantonsa suoraan kuluttajalle ilman
välikäsiä. Tällöin tuottajan myyntihinta, jonka perusteella
Kreikassa tuotettujen autojen vero lasketaan, vastaa
jälleenmyyntihintaa ja sisältää markkinointikustannukset. Sen
vuoksi on tarpeellista tasapuolisuuden vuoksi lisätä
maahantuotujen autojen tuotantohintaan maahantuojan
markkinointikustannukset, jotka sisältävät myynninedistämis-,
mainos- ja jälleenmyyntikustannukset sekä maahantuojan palkkion.
Jos maahantuotuja autoja ei ole ostettu suoraan tuottajalta vaan
ulkomaalaiselta jälleenmyyjältä 23,2% lisäys sisältää myös myyjän
voiton.

EY:n tuomioistuin totesi, että ETY:n perustamissopimuksen 95
artiklaa sovellettaessa on huomioitava ei ainoastaan sisäistä
veroa, joka vaikuttaa kotimaisiin ja maahantuotuihin tuotteisiin
välittömästi tai välillisesti, vaan myös veron peruste ja
yksityiskohtaiset säännöt kyseessä olevaa veroa määrättäessä. EY:n
tuomioistuin katsoi, että ETY:n perustamissopimuksen 95 artiklan
säännöksiä rikotaan laskettaessa vero eri tavalla maahantuoduille
ja kotimaisille tuotteille, kun erilainen laskentatapa johtaa
korkeampaan verotukseen maahantuodun tuotteen kohdalla. EY:n
tuomioistuimen mielestä Kreikan hallitus ei ollut pystynyt
osoittamaan, että voimassaolevan verotusjärjestelmän seurauksena
maahantuotuihin autoihin ei kohdistu korkeampaa veroa kuin
Kreikassa tuotettuihin autoihin. Edellä mainittujen perustelujen
nojalla on todettava, että asettamalla erilaiset säännöt erityisen
kulutusveron verotuksen perusteen laskemiselle riippuen siitä,
onko autot maahantuotu jostakin toisesta jäsenvaltiosta vai
tuotettu Kreikassa, Kreikka on jättänyt täyttämättä ETY:n
perustamissopimuksen 95 artiklan mukaiset velvoitteet.

RATKAISU:
(1) Asettamalla erilaiset säännöt erityisen kulutusveron
verotuksen perusteen laskemiselle riippuen siitä, onko autot
maahantuotu jostakin toisesta jäsenvaltiosta vai tuotettu
Kreikassa, Kreikka on jättänyt täyttämättä ETY:n
perustamissopimuksen 95 artiklan mukaiset velvoitteet.
(2) Kreikka velvoitetaan maksamaan oikeudenkäyntikulut.

TOSISEIKAT: Kreikkalaisen lainsäädännön mukaisesti maahantuotuihin
tai Kreikassa koottuihin yksityisautoihin kohdistui erillinen
kulutusvero. Maahantuotujen autojen vero laskettiin useiden
erilaisten tekijöiden perusteella, mikä nosti veron laskuperusteena
olevaa hintaa 21-23%. Kreikassa koottujen autojen vero
laskettiin hintavalvontakomitealle ilmoitetun tehdasmyyntihinnan
perusteella.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E095
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
679J0055 675J0045 689J0152 689J0153
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.1.1995
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/KP

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.