12.07.1979 679J0009

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Kieli - Perhe-etuus - Eläkeläinen - Päällekkäisyyden estäminen - Puoliso - Käsite - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 12.7.1979. Marianne Wörsdorfer, née
Koschniske v. Raad van Arbeid. Zwollen Raad van Beroepin kysymys
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b
alakohdan tulkinnasta. Asia 9/79.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
Tuleeko asetuksen N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan
hollanninkielisen käännöksen ilmaisua 'diens esctgenote' (jonka
vaimo) tulkita siten, että se tarkoittaa myös aviomiestä, joka
harjoittaa ammatillista tai kaupallista toimintaa jäsenvaltiossa
ja jonka vaimolla on asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaan oikeus perheavustuksiin toisesta jäsenvaltiosta?

EY:n tuomioistuin totesi, että hollanninkielisen käännöksen
sanamuoto viittaa siihen, että kyse olisi ainoastaan naispuolisesta
henkilöstä. Yhteisön oikeuden yhtenäisen tulkinnan tarve
estää kuitenkin tekstin kohdan tulkitsemisen yksinään ja vaatii
sen tulkitsemista ja soveltamista muiden virallisten kielten
käännösversioiden valossa. Tarkasteltaessa muun kielisiä versioita
ilmenee, että kaikissa muissa versioissa on käytetty sanaa,
joka kattaa sekä mies- että naispuoliset työntekijät. Tämä tulkinta
on yhtäältä seurausta määräyksen tarkoituksesta, joka on
estää päällekkäisiä perheavustuksia samasta lapsesta ja toisaalta
mies- ja naistyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta
sosiaaliturvan alalla.

RATKAISU:
Asetuksen N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ilmaus
"diens echtgenote" (jonka vaimo) soveltuu myös aviomieheen, joka
harjoittaa ammatillista tai kaupallista toimintaa jäsenvaltiossa
ja jonka vaimolla on asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaan oikeus perheavustuksiin toisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaan.

TOSISEIKAT:
Kantajan Marianne Wörsdorfer os. Koschniske oli Saksan kansalainen,
jolla oli oikeus Alankomaiden työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Hän sai tämän vuoksi asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaan Alankomaiden perheavustuksia. Toimivaltainen
alankomainen laitos keskeytti tämän avustuksen maksamisen asetuksen
N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan. Päätös
perustui siihen, että kantajan puoliso harjoitti ammatillista
tai kaupallista toimintaa Saksassa ja sai sieltä myös etuuksia
huollettavista lapsistaan. Määräys, johon vedottiin, pidättää
oikeuden perheavustuksiin henkilöltä, jolla on oikeus niihin
työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi, jos hänen "puolisonsa", eli vaimonsa
(diens echtgenote) hollantilaisen 10 artiklan version
mukaan, harjoittaa ammatillista tai kaupallista toimintaa jäsenvaltiossa,
jossa oikeus perhe-etuuksiin ei riipu täytetyistä
vakuutus- tai työskentelykausista. Kantaja valitti päätöksestä
alioikeuteen (Raad van Beroep), joka pyysi EY:n tuomioistuimelta
asiassa ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Asetuksen N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ilmaisu
"son conjoint" soveltuu sekä työntekijän vaimoon että mieheen,
kun työntekijällä on asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaan oikeus lapsietuuksiin huollettavista lapsistaan.
Toimivaltainen laitos voi pidättää tällaisen etuuden maksamisen
ainoastaan siihen määrään saakka, jota tosiasiallisesti
maksetaan toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R0574 371R1408
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.4.1996
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.