08.11.1979 679J0015

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Maatalous - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 8.11.1979. P.B. Groenveld B.V. vs.
Produktschap voor Vee en Vlees. College van Beroep voor het
Bedrijfslevenin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 34 artiklan
tulkinnasta. Tapaus 15/79.

OIKEUSKYSYMYS: ETY:n perustamissopimuksen 34 artikla koskee
kansallisia toimenpiteitä, joiden erityisenä tavoitteena tai
vaikutuksena on viennin rajoittaminen ja siten jäsenvaltion
kotimaisen kaupan ja sen viennin erilainen kohtelu sellaisella
tavalla, että kansallinen tuotanto tai kyseisen jäsenvaltion
sisäiset markkinat saavat erityisen etusijan toisten
jäsenvaltioiden tuotannon tai niiden kaupan kustannuksella.
Yhteisön säännösten puuttuessa kansallinen toimenpide, jolla
kielletään kaikkia lihatuotteiden valmistajia varastoimasta tai
käsittelemästä hevosenlihaa, ei ole ristiriidassa ETY:n
perustamissopimuksen 34 artiklan kanssa, jos se ei syrji vientiin
tarkoitettuja tuotteita suhteessa jäsenvaltion alueella
markkinoituihin tuotteisiin.

RATKAISU:
Nykyisin yhteisön oikeudessa ei katsota, että kansallinen
toimenpide, jolla kielletään kaikkia lihatuotteiden valmistajia
varastoimasta tai käsittelemästä hevosenlihaa, olisi ristiriidassa
ETY:n perustamissopimuksen 34 artiklan kanssa, jos toimenpide ei
syrji vientiin tarkoitettuja tuotteita suhteessa jäsenvaltion
sisällä markkinoituihin tuotteisiin.

TOSISEIKAT: Produktschap voor Vee en Vlees (Produktschap) hyväksyi
joulukuussa 1973 säännöksen lihan käsittelemisestä ja
valmistamisesta. Säännöksessä kielletään lihatuotteiden
valmistajia varastoimasta tai käsittelemästä hevosenlihaa. P.B.
Groenveld B.V. (Groenveld) -nimisen yrityksen toimintaan kuului
hevosenlihan maahantuonti ja savustetun hevosenlihan valmistus
Alankomaissa. Groenveld halusi laajentaa toimintaansa
hevosenlihamakkaroiden valmistukseen. Groenveld pyysi
Produktschapia tekemään sen kohdalla poikkeuksen kyseisen
säännöksen kiellosta. Hakemus hylättiin ja Groenveld nosti kanteen
asiassa korkeimmassa oikeudessa (College van Beroep voor het
Bedrijfsleven). Kansallinen tuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua
EY:n tuomioistuimelta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkisasiamies totesi, että tapauksessa oli kyse vaikutukseltaan
vastaavan toimenpiteen käsitteen laajuudesta tilanteessa, jossa
kansallinen kielto koski tietyn tuotteen valmistamista.
Kansallinen kielto ei koske hevosenlihasta valmistettujen
makkaroiden myyntiä suoraan teurastajilta kuluttajille eikä
hevosenlihasta valmistettujen makkaroiden maahantuontia tai
vientiä. EY:n tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö
koskee näin ollen ainoastaan sitä, onko ETY:n perustamissopimuksen
34 artikla ristiriidassa hevosenlihamakkaroiden teollisen
valmistuksen kiellon kanssa.

Kyseinen kansallinen lainsäädäntö muodostaa merkittävän esteen
yhteisön alueella tapahtuvalle kyseisten tuotteiden kaupalle.
Tilanne, jossa yritykset, jotka eivät itse teurasta eläimiä tai
jotka haluavat myydä tuotetta välikäsien kautta, eivät voi
valmistaa hevosenlihamakkaroita, on välillinen, mutta lähes
ylittämätön este maastaviennille. Tällaisessa tilanteessa ainoat
hevosenlihamakkarat, joita voidaan laillisesti viedä maasta, ovat
ulkomailla valmistetut ja pienten teurastamoiden valmistamat
makkarat. Kyseinen kansallinen kielto on näin ollen ETY:n
perustamissopimuksen 30 ja 34 artiklassa tarkoitettu
vaikutukseltaan vastaava toimenpide.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla vastaa ETA-sopimuksen 11
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 34 artiklan 1 kohta vastaa ETA-sopimuksen
12 artiklaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E034 377L0099 157E030
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 23.11.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.