08.03.1979 678J0129

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Virkamies - Eläkeläinen - Huollettava - Lapsi - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 8.3.1979. Bestuur van de Sociale
Verzekerigsbank, Amsterdam v. A.E. Lohmann. Utrechtin Centrale
Raad van Beroepin kysymykset neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 1 artiklan j kohdan ilmaisun 'lainsäädäntö' ja 77 artiklan
2 kohdan a alakohdan tulkinnasta. Asia 129/78.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
(1) Tarkoittaako se, että asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan j
kohdassa viitataan ainoastaan 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan, että 4
artiklan 4 kohdassa olevat rajoitukset eivät ole yhteydessä
ilmaisun 'lainsäädäntö' tarkoitukseen, kun ilmaisua käytetään
muualla asetuksessa?
(2) Käsittääkö asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a
alakohdan ilmaisu 'eläkettä yhden jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan' myös eläkkeet, joita maksetaan erityisestä virkamiehille
tai sellaisina pidettäville henkilöille tarkoitusta järjestelmästä?

EY:n tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan
j kohdan mukaan 'lainsäädännöllä' tarkoitetaan jokaisen jäsenvaltion
osalta lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä sekä kaikkia
muita täytäntöönpanotoimenpiteitä, nykyisiä tai tulevia,
jotka liittyvät 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin
sosiaaliturvan aloihin tai järjestelmiin. Määräyksessä viitataan
näin asetuksen asiallisen soveltamisalan positiiviseen
määrittelyyn. Se, että 1 artiklan j kohdasta puuttuu nimenomainen
viittaus 4 artiklan 4 kohtaan selittyy sillä, ettei ollut
tarvetta määritellä negatiivisesti asetuksen asiallista soveltamisalaa
toistamalla nimenomaista poikkeusta virkamiesten
erityisjärjestelmien pois sulkemisesta. Tämä pois sulkeminen on
ainoastaan johdonmukainen seuraus ETY:n perustamissopimuksen 48
artiklan 4 kohdasta, jossa 'julkishallinnon palvelusuhteet'
suljetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä koskevien
säännösten soveltamisen ulkopuolelle. Toisesta kysymyksestä
EY:n tuomioistuin totesi, että 77 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
käytetään ilmaisua 'eläkettä vain yhden jäsenvaltion
lainsäädännön mukaan'. Tuossa määräyksessä käytetyllä ilmaisulla
'lainsäädäntö' on sama soveltamisala kuin, mikä on määritelty
asetuksen 1 artiklan j kohdassa.

RATKAISU:
(1) Se, että asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan j kohdassa viitataan
ainoastaan 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan ei poista määräyksen
4 kohdassa olevien rajoitusten merkitystä.
(2) Asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukainen ilmaisu 'eläkettä vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan' ei sisällä eläkettä, joka on myönnetty erityisessä
virkamiehille tai sellaisina pidettäville henkilöille tarkoitetussa
järjestelmässä.

TOSISEIKAT:
Alankomaiden kansalainen A. E. Lohmann, joka oli työskennellyt
virkamiehenä Alankomaissa, oli saanut 1.5.1978 lähtien Alankomaiden
lainsäädännön mukaista virkamiehille tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä.
Lohmann muutti Belgiaan ja haki toimivaltaiselta
alankomaiselta laitokselta perheavustusta hänen tyttärestään,
joka asui Alankomaissa. Avustusta ei myönnetty, koska kyseistä
etuutta koskevassa laissa oli asumista koskeva edellytys,
jota ei täytetty. Korkein oikeus (Centrale Raad van Beroep)
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) Se, että asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan j kohdassa viitataan
ainoastaan 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan, ei millään tavoin
rajoita 4 artiklan 4 kohdan yleistä soveltamisalaa, jonka mukaan
erityiset järjestelmät virkamiehille ja sellaisina pidettäville
henkilöille suljetaan asetuksen soveltamisalan ulkopuolle.

(2) Näin eläke, joka maksetaan erityisessä virkamiehille tarkoitetussa
järjestelmästä, ei kuulu asetuksen N:o 1408/71 77
artiklan 2 kohdan a alakohdan ilmaisun 'eläkettä vain yhden
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan' soveltamisalaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.5.1996
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.