29.05.1979 678J0174

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Työtapaturmat ja ammattitaudit - Työkyvyttömyys - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 29.5.1979. Alberto Villano v.
Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft; Pasquale
Barion v. Tiefbau- Berufsgenossenscaft. Bundessozialgerichtin
kysymys neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 61 artiklan 5
kohdan tulkinnasta. Yhdistetyt asiat 173/78 ja 174/78.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta, tuleeko
kantajana olevan saksalaisen sosiaalivakuutuslaitoksen ottaa
asetuksen N:o 3 30 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 1408/71
61 artiklan 5 kohdan mukaan huomioon kantajalle jälkeenpäin
Italiassa sattunut työtapaturma niin kuin se olisi sattunut
Saksan lainsäädännön mukaan, jos eläkkeen myöntäminen kantajalle
aikaisempien työtapaturmien vuoksi, jotka sattuivat Saksan
lainsäädännön mukaan, riippuu molemmista työtapaturmista aiheutuneesta
työkyvyn prosentuaalisesta vähentymisestä nousten
vähintään 20 prosenttiin Saksan sosiaaliturvalainsäädännön
(Reichversicherungsordnung) mukaan?

EY:n tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 1408/71 61 artiklan
5 kohdassa (ja sitä edeltäneen asetuksen N:o 3 30 artiklan
1 kohdassa) säädetään, että jos jäsenvaltion lainsäädännössä
edellytetään nimenomaisesti tai muutoin, että työtapaturmat tai
ammattitaudit, jotka ovat sattuneet tai todettu aiemmin, otetaan
huomioon arvioitaessa työkyvyttömyyden astetta, tulee
tämän jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen ottaa huomioon myös
työtapaturmat ja ammattitaudit, jotka ovat sattuneet tai todettu
aiemmin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, niin kuin
ne olisivat sattuneet tai todettu sen soveltaman lainsäädännön
mukaan. Kyseisten määräysten tarkoituksena on varmistaa, että
työntekijä, joka on läpikäynyt yhden tai useamman työtapaturman
tai ammattitaudin toisessa jäsenvaltiossa säilyttää yhdenvertaisen
kohtelun samassa asemassa olevaan työntekijään, joka ei
ole lähtenyt kyseisestä jäsenvaltiosta. Nämä määräykset toteuttavat
näin riittävästi ETY:n perustamissopimuksen 48 ja 51
artiklan periaatteet.

RATKAISU:
Asetuksen N:o 3 30 artiklan 1 kohta ja asetuksen N:o 1408/71 61
artiklan 5 kohta eivät vaadi jäsenvaltion toimivaltaista laitosta
ottamaan huomioon tapaturmia tai tauteja, jotka ovat
ilmenneet jälkeenpäin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan,
niin kuin ne olisivat tapahtuneet ensimmäisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan.

TOSISEIKAT:
Tapauksessa oli kyse kahdesta yhdistetystä asiasta, joissa oli
kyse kahden italialaisen työntekijän, jotka olivat joutuneet
työtapaturmaan Saksassa, kahta saksalaista sosiaalivakuutuslaitosta
vastaan nostamasta kanteesta. Molemmat italialaiset olivat
jälkeenpäin joutuneet työtapaturmaan Italiassa ja molemmat
vaativat vastaajina olevia vakuutuslaitoksia ottamaan nämä
tapaturmat huomioon, kun laitokset arvioivat olivatko Saksan
lainsäädännön mukaiset edellytykset tapaturmaeläkkeen myöntämiseksi
täyttyneet.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Asetuksen N:o 3 30 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 1408/71
61 artiklan 5 kohdan mukaan on työtapaturmien osalta toimivaltaisen
jäsenvaltion sosiaalivakuutuslaitoksen otettava huomioon
arvioidessaan työkyvyttömyyden astetta, joka sattui tai on
aikaisemmin todettu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan,
niin kuin se olisi sattunut tai se olisi vahvistettu sen soveltaman
lainsäädännön mukaan, mutta laitoksen ei tarvitse ottaa
huomioon myöhemmin sattuneita tai vahvistettuja tapaturmia
toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 3.6.1996
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.