11.07.1974 674J0008

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Vaikutuksiltaan vastaava toimenpide - Tuote - Alkuperä - Suojatoimenpide - Yksinmyynti - Yksinosto - Sopimus - Kilpailu - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 11.7.1974. Procureur du Roi vs. Benoît
and Gustave Dassonville. Brysselin Tribunal de Première Instancen
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30, 31, 32, 33, 36 ja 85
artiklan tulkinnasta. Tapaus 8/74.

OIKEUSKYSYMYS: Asiakirjoista ilmeni, että todistuksen hankkiminen
vapaassa liikkeessä olevalle skotlantilaiselle viskille, on vaikeampaa
kuin todistuksen hankkiminen suoraan tuottajavaltiosta
maahantuotavalle tuotteelle.
Kaikki jäsenvaltioiden voimaan saattamat kauppasäännöt, jotka voivat
suoraan tai välillisesti estää yhteisön välistä kauppaa, on katsottava
määrällisiä rajoituksia vaikutuksiltaan vastaaviksi toimenpiteiksi.

Tuotteiden aitouden ja alkuperän takaavan yhteisön oman järjestelmän
puuttuessa jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin epäoikeudenmukaisten
liiketapojen estämiseksi. Tämä edellyttää, etteivät
toimenpiteet johda mielivaltaiseen syrjintään tai peiteltyyn jäsenvaltioiden
väliseen kaupanrajoitukseen.
ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklassa määrätty kielto koskee
yksinmyynti- ja yksinostosopimusta, kun sopimus on muille maahantuojille
esteenä tuotteiden tuonnille toisesta jäsenvaltiosta
suojatulle alueelle. Tällainen sopimus saattaa myös olla rinnakkaistuonnin
esteenä.
Sen tutkimiseksi, onko kyseessä rinnakkaistuontia rajoittava sopimus,
on otettava huomioon sekä sopimussäännöistä johtuvat oikeudet
ja velvollisuudet että sopimuksen oikeudelliset ja taloudelliset
yhteydet. Erityisesti on otettava huomioon mahdolliset vastaavat
sopimukset, joita sama tuottaja ja yksinmyynti- ja yksinostoluvanhaltija
ovat tehneet toisissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden
väliset hintaerot on otettava huomioon, koska ne saattavat olla
osoituksena em. toiminnasta.

RATKAISU:
(1) Jäsenvaltion vaatimus aitoustodistuksesta, jonka hankkiminen on
vaikeampaa vapaassa liikkeessä olevan aidon tuotteen maahantuojalle
kuin suoraan tuottajavaltiosta tulevan vastaavan tuotteen maahantuojalle,
muodostaa ETY:n perustamissopimuksessa kielletyn määrällistä
rajoitusta vaikutuksiltaan vastaavan toimenpiteen.
(2) Tosiasia, että sopimus ainoastaan valtuuttaa yksinmyynti- ja
yksinostoluvanhaltijan kansallisen säännön käyttöön tai käyttämättä
jättämiseen, ei riitä tekemään sopimusta mitättömäksi.

TOSISEIKAT: Gustave ja Benoît Dassonville toivat Belgiaan skotlantilaista
viskiä, jota he olivat ostaneet ranskalaisilta maahantuojilta.
Dassonvillet liittivät pulloihin etiketit sanoilla 'British
Customs Certificate of Origin' ja lisäsivät niihin käsin valmistekupongin
tiedot Ranskan määräysten mukaisesti. Vaikka tavaroiden
maahantuonti oli asianmukaisesti suoritettu, belgialaiset viranomaiset
katsoivat, että koska edellä mainituista asiakirjoista
puuttui alkuperätodistus, ne eivät vastanneet Belgian lain säännöksiä.
Virallinen syyttäjä nosti alioikeudessa (Tribunal de Première
Instance) väärennössyytteen Dassonvillejä vastaan. Lisäksi Fourcroy
ja Breuval osakeyhtiöt, joilla oli skotlantilaisen viskin yksinmyynti-
ja ostosopimus, nostivat siviilikanteen Dassonvillejä vastaan.
Dassonvillet väittivät, että Belgian lain säännökset ovat Rooman
sopimuksen vastaisia. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
em. artiklojen tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Ulkomaalaisia vapaassa liikkeessä olevia alkuperänimikkeellä varustettuja
tuotteita koskeva tuontikielto, joka perustuu kykenemättömyyteen
esittää alkuperätodistus, muodostaa ETY:n perustamissopimuksen
30 ja 36 artiklan nojalla kielletyn määrällistä rajoitusta
vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen.
ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan mukainen yksinomainen toimilupasopimus
voi olla kielletty sopimus, jos sen tarkoituksena on
eristää kansalliset markkinat yhteisön välisestä vapaasta kaupasta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artikla.
ETY:n perustamissopimuksen 36 art. vastaa ETA-sopimuksen 13 artikla.
ETY:n perustamissopimuksen 85 art. vastaa ETA-sopimuksen 53 artikla.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Alkoholilaki 26.7.1968, SK:459/1968, erityisesti 1 ja 4 luku.
A alkoholijuomista 29.11.1968, SK:644/1968, erityisesti 1 ja
4 luku.
A väkiviinasta ja alkoholivalmisteista 27.12.1968, SK:738/1968.
L alkoholijuomaverosta 7.12.1979, SK:896/1979.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E031
157E032 157E033
157E036 157E085
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 8/74:
678J0002 689J0205
680J0113 689J0235
682J0177 689J0238
684J0176 689J0241
684J0178 689J0269
685J0407 689J0287
686J0090 690J0030
687J0127 690J0039
687J0190 690J0191
687J0266 690J0239
687J0298 691J0003
688J0021 691J0126
688J0025 691J0228
688J0069 691J0267
688J0202 692J0093
688J0347 692J0292
689J0128
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 29.1.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.