03.07.1974 673J0192

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Immateriaalioikeus - Tavaramerkki - Omaisuus - Erityissisältö - Alkuperä - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 3.7.1974. Van Zuylen Frères vs. HAG
AG (HAG I). Luxemburgin Tribunal d'Arrondissementin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 5, 30, 36 ja 85 artiklan tulkinnasta
tavaramerkkioikeuden osalta. Tapaus 192/73.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta,
estävätkö yhteisön oikeuden tavaroiden vapaata liikkuvuutta
tai kilpailua koskevat määräykset jäsenvaltiossa suojaa nauttivaa
tavaramerkin haltijaa vastustamasta samalla tavaramerkillä varustettujen
tuotteiden tuontia toisesta jäsenvaltiosta, kun näillä
molemmilla tavaramerkeillä on sama alkuperä.
Tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista ilmeni, että Saksassa
liiketoimintaa harjoittava tavaramerkin alkuperäinen haltija oli
Belgian ja Luxemburgin osalta siirtänyt tavaramerkkinsä omistamalleen
tytäryhtiölle. Tästä tytäryhtiöstä tuli myöhemmin Belgian viranomaisten
toimenpiteen seurauksena itsenäinen.
ETY:n perustamissopimuksen 85 artikla ei sovellu käsiteltävänä
olevaan tapaukseen, koska tavaramerkkien nykyisten haltijoiden välillä
ei ole oikeudellista, rahallista, teknistä tai taloudellista
yhteyttä. Kansallisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen voidaan
soveltaa ainoastaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia
määräyksiä.
ETY:n perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 30 artiklassa
kielletään jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset
ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklassa todetaan, ettei tämä kuitenkaan estä
tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja
teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Vaikka ETY:n perustamissopimus ei vaikuta kansallisessa lainsäädännössä
tunnustettujen teollista ja kaupallista omaisuutta koskevien
oikeuksien olemassaoloon, ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla
ja erityisesti sen toinen lause osoittaa, että perustamissopimus
saattaa kuitenkin tietyissä olosuhteissa vaikuttaa immateriaalioikeuksien
harjoittamiseen. Itse asiassa ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklassa sallitaan poikkeus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen
ainoastaan sellaisten oikeuksien suojelemiseksi, jotka
muodostavat teollisen ja kaupallisen omaisuuden erityissisällön.
Näin ollen tavaramerkkisuojaa koskevalla lainsäädännöllä suojataan
laillisen tavaramerkin haltijaa oikeudettomien henkilöiden aiheuttamia
tavaramerkin loukkauksia vastaan.
EY:n tuomioistuin korosti, että tavaramerkkioikeuksien harjoittaminen
saattaa edistää markkinoiden jakamista ja vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, sillä
näitä toisin kuin muita immateriaalioikeuksia, eivät koske aikarajoitukset.

Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeutensa
erityisyyteen kieltääkseen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti
valmistettujen tuotteiden markkinoinnin samaa alkuperää
olevalla identtisellä tavaramerkillä. Tällainen kielto olisi ristiriidassa
ETY:n perustamissopimuksen perusperiaatteen eli yhteismarkkinoiden
luomisen kanssa.
EY:n tuomioistuin lisäsi, että vaikka tavaramerkillä suojatun
tuotteen alkuperän osoittaminen on hyödyllistä, tämä tieto voidaan
välittää kuluttajille tavalla, joka ei vaikuta tavaroiden vapaaseen
liikkuvuuteen.

RATKAISU:
(1) On tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten vastaista
kieltää yhdessä jäsenvaltiossa laillisella tavaramerkillä
varustetun tuotteen markkinointi toisessa jäsenvaltiossa, koska
viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa on identtinen tavaramerkki,
jolla on sama alkuperä.
(2) Jos tavaramerkin haltija, jolla on tavaramerkki jäsenvaltiossa,
voi markkinoida tavaramerkillä varustettua tuotetta toisessa
jäsenvaltiossa, niin kolmas osapuoli, joka on asianmukaisesti
hankkinut tuotteen ensiksi mainitusta jäsenvaltiosta, voi toimia
vastaavalla tavalla.

TOSISEIKAT: Saksalainen yhtiö HAG AG, jolla oli 1900-luvun alussa
ensimmäisenä patentti kofeiinittomaan kahviin, oli rekisteröinyt
'Café HAG'-tavaramerkkejä useissa eri maissa. Tavaramerkkien kansainvälinen
rekisteröinti oli tehty Bernissä vuonna 1925. Kaffee
HAG -tavaramerkit rekisteröitiin Belgiassa ja Luxemburgissa vuonna
1908. Saksalainen yhtiö perusti tytäryhtiön Café Hag SA:n Belgiaan
vuonna 1927. Tytäryhtiö aloitti kofeiinittoman kahvin valmistuksen
emäyhtiön käyttämän menetelmän mukaisesti, ja sille siirrettiin
Kaffee HAG -tavaramerkit Belgian ja Luxemburgin osalta.
Toisen maailmansodan päätyttyä Belgia konfiskoi tytäryhtiön vihollisomaisuutena.
Tytäryhtiön osakkeet myytiin belgialaiselle Van
Oevelensin perheelle, joka sai näin omistukseensa sekä yhtiön että
sen nimiin rekisteröidyt tavaramerkit. Vuonna 1971 tavaramerkkien
Benelux-rekisteröinti siirrettiin kommandiittiyhtiölle Van Zyulen
Frères.

Saksalainen HAG AG -yhtiö oli sodan jälkeen hankkinut oikeudet
omaan 'Café HAG'-tavaramerkkiin Belgian ja Luxemburgin markkinoita
varten. HAG AG:n tavaramerkkien rekisteröinti oli kuitenkin myöhempi
verrattuna Van Zyulen Frères -yhtiön tavaramerkkien rekisteröintiin.
Saksalainen HAG AG -yhtiö ryhtyi tuomaan alkuperäisellä
'Café HAG'-tavaramerkillään kahvia Luxemburgiin vuonna 1972. Tästä
oli seurauksena, että belgialainen Van Zyulen Frères -yhtiö nosti
tavaramerkin loukkauskanteen saksalaista HAG AG -yhtiötä vastaan
Luxemburgin alioikeudessa (Tribunal d'Arrondissement). Alioikeus
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ETY:n perustamissopimuksen
5, 30, 36 ja 85 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Tavaramerkkioikeuden siirtäjän valta estää tavaramerkin alkuperäistä
omistajaa, joka on rekisteröinyt tavaramerkin jäsenvaltiossa
B, maahantuomasta samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita
jäsenvaltioon A, jossa siirtäjän tavaramerkki on rekisteröity, ei
kuulu osana teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen ETY:n perustamissopimuksen
36 artiklan merkityksessä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA: 192/73
ETY:n perustamissopimuksen 5 art. vastaa ETA-sopimuksen 3 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 36 art. vastaa ETA-sopimuksen 13 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 85 art. vastaa ETA-sopimuksen 53 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Tavaramerkkilaki 10.1.1964, SK:7/1964 (muut. SK:39/1993 [ETA]).
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E005 157E030
157E036 157E085
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 192/73:
679O0040 684J0019
689J0010
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.