Säädösmuutosten hakemisto: 2022

850/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa
849/2022
Ulkoministeriön asetus investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Ghanan kanssa tehdystä puitesopimuksesta
845/2022
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
844/2022
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin
839/2022
Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla
836/2022
Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta
835/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä
830/2022
Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdystä sopimuksesta
826/2022
Laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana
825/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon
824/2022
Vuoden 2022 kolmas lisätalousarvio
822/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
813/2022
Tasavallan presidentin asetus eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
811/2022
Valtioneuvoston asetus eräistä positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista
809/2022
Verohallinnon päätös maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuen hakemisesta
807/2022
Oikeusministeriön asetus vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista
805/2022
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä
804/2022
Valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa
803/2022
Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta
802/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.