Säädösmuutosten hakemisto: 2021

161/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
160/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
159/2021
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
154/2021
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
153/2021
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa
152/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2021 perittävistä maksuista
151/2021
Ruokaviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun tarkastusalueen lakkauttamisesta
150/2021
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
145/2021
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334
144/2021
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333
143/2021
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021
142/2021
Valtiovarainministeriön asetus Oppivelvollisuuslaki 100 vuotta - juhlarahasta
141/2021
Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista
140/2021
Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista
139/2021
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
138/2021
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
134/2021
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi
133/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus esittävän taiteen valtionosuuslautakunnasta
132/2021
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako- osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
131/2021
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.