Säädösmuutosten hakemisto: 2021

129/2021
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
128/2021
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2020/1998 rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi
123/2021
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
122/2021
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323
119/2021
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
115/2021
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
114/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rekisterinpitäjän ja Tietolupaviranomaisen velvollisuudesta laatia aineistokuvaus
113/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä
110/2021
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
109/2021
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2019
107/2021
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi
104/2021
Valtioneuvoston asetus avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille
103/2021
Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
102/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2021
101/2021
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta
100/2021
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta
99/2021
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
98/2021
Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta
96/2021
Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista
82/2021
Ajoneuvolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.