Säädösmuutosten hakemisto: 2021

743/2021
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta mehiläisten varroapunkin esiintymisen vuoksi
740/2021
Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
736/2021
Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta 
729/2021
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
728/2021
Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
719/2021
Laki lääkinnällisistä laitteista
713/2021
Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä
712/2021
Laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä
707/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022
706/2021
Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
705/2021
Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
704/2021
Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta
703/2021
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta
702/2021
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen
700/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2021
699/2021
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
693/2021
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
692/2021
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
682/2021
Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta
664/2021
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.