Säädösmuutosten hakemisto: 2020

841/2020
Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
839/2020
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021
837/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330
836/2020
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
835/2020
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista
834/2020
Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
831/2020
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2021
830/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
829/2020
Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
827/2020
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021
826/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä
824/2020
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta
822/2020
Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
821/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
820/2020
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2021
819/2020
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2021
813/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
812/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuonna 2021
811/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
810/2020
Ulosottolaitoksen työjärjestys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.