Säädösmuutosten hakemisto: 2020

718/2020
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista
717/2020
Verohallinnon päätös vuonna 2021 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
716/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2021
715/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2021
713/2020
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
710/2020
Laki kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
709/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta
706/2020
Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
704/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
703/2020
Vuoden 2020 VI lisätalousarvio
694/2020
Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021
693/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
690/2020
Valtioneuvoston asetus viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta
687/2020
Laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta
685/2020
Tullin työjärjestys
684/2020
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi
679/2020
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020
677/2020
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
676/2020
Vuoden 2020 V lisätalousarvio
675/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.