Säädösmuutosten hakemisto: 2020

1177/2020
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon
1175/2020
Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta
1174/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta
1172/2020
Oikeusministeriön asetus eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1171/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1170/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2021 myönnettävästä avustuksesta
1169/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021
1168/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta
1167/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1166/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista
1159/2020
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä 
1145/2020
Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
1138/2020
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin
1134/2020
Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta
1128/2020
Verohallinnon päätös sivullisen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta autoverotuksessa
1127/2020
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista
1124/2020
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1123/2020
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1121/2020
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021
1120/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtiontakuusta covid-19- rokotteen vakuuttamiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.