Säädösmuutosten hakemisto: 2020

1119/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kumoamisesta
1118/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta
1117/2020
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1116/2020
Sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1115/2020
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1114/2020
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
1113/2020
Valtion talousarvio vuodelle 2021
1112/2020
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
1111/2020
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1110/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1108/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2021–2023
1107/2020
Tullin työjärjestys
1105/2020
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista
1104/2020
Valtiovarainministeriön asetus Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahasta
1101/2020
Valtioneuvoston asetus kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta ja eräiden etuuksien maksupäivistä
1097/2020
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1096/2020
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1095/2020
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta
1094/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista vuosina 2021 ja 2022
1092/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2021 ja 2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.