Säädösmuutosten hakemisto: 2015

1753/2015
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
1750/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
1749/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1748/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista
1747/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2016
1746/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2016 suoritettavasta määrärahasta
1745/2015
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016–2017
1744/2015
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista
1743/2015
Valtioneuvoston asetus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1739/2015
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
1738/2015
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1737/2015
Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä
1735/2015
Valtioneuvoston asetus lainsäädännön arviointineuvostosta
1734/2015
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016−2023
1731/2015
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016
1726/2015
Verohallinnon työjärjestys
1725/2015
Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista
1717/2015
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1712/2015
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
1709/2015
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.