Säädösmuutosten hakemisto: 2014

1459/2014
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1458/2014
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1457/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä
1456/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1455/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1454/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa annetun asetuksen muuttamisesta
1452/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1451/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä
1450/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1449/2014
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta
1448/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
1446/2014
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1444/2014
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta
1443/2014
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015–2020
1442/2014
Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista
1441/2014
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015
1440/2014
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
1434/2014
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1433/2014
Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1429/2014
Energiatehokkuuslaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.