Säädösmuutosten hakemisto: 2013

1331/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1330/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1329/2013
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1328/2013
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1327/2013
Verohallinnon päätös vuonna 2014 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1326/2013
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1323/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2014 suoritettavasta määrärahasta
1322/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1321/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1320/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta
1319/2013
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1318/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1317/2013
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
1313/2013
Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
1309/2013
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta
1308/2013
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
1306/2013
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1295/2013
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
1287/2013
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
1286/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.