Säädösmuutosten hakemisto: 2012

951/2012
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
950/2012
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
946/2012
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
945/2012
Laki Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
944/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvojakortista ja - tunnuksesta
917/2012
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta
916/2012
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
907/2012
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013
906/2012
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
899/2012
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
898/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
897/2012
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
871/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskusksen maksullisista suoritteista
869/2012
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
868/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
867/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
865/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
863/2012
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
859/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
858/2012
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.