Säädösmuutosten hakemisto: 2012

856/2012
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
855/2012
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
854/2012
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
853/2012
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
852/2012
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 7 §:n kumoamisesta
851/2012
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
850/2012
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013
846/2012
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
845/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
844/2012
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta
843/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
841/2012
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
840/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
839/2012
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
838/2012
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea
837/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
836/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
835/2012
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
833/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013
832/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.