Säädösmuutosten hakemisto: 2012

831/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
830/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013
829/2012
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
828/2012
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013
827/2012
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
826/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
825/2012
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella
824/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta
823/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
821/2012
Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista
820/2012
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
818/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista
817/2012
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014
816/2012
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014
815/2012
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2013
814/2012
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2013
812/2012
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista
810/2012
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013–2015 myönnettävistä valtionavustuksista
809/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
807/2012
Verohallinnon päätös vuonna 2013 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.