Säädösmuutosten hakemisto: 2012

806/2012
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
786/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista
784/2012
Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki
783/2012
Valtioneuvoston asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
781/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013
761/2012
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 27 ja 33 §:n muuttamisesta
750/2012
Laki arvopaperitileistä
749/2012
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
748/2012
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
747/2012
Sijoituspalvelulaki
746/2012
Arvopaperimarkkinalaki
745/2012
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013
742/2012
Valtioneuvoston asetus Hondurasin maaseudun sähköistämiseen tarkoitettua korkotukiluottohanketta varten Suomen tasavallan hallituksen, Hondurasin tasavallan hallituksen ja Keski-Amerikan alueellisen kehityspankin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
741/2012
Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
740/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella
739/2012
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
738/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
737/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
736/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
735/2012
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien -juhlarahoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.