Säädösmuutosten hakemisto: 2012

734/2012
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
733/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön muutosten voimaantulosta
732/2012
Valtioneuvoston asetus eräiden alusturvallisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta
731/2012
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
730/2012
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittauksesta annettujen asetusten kumoamisesta
728/2012
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
727/2012
Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta
726/2012
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2012 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
725/2012
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
724/2012
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2013 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
722/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
720/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta
709/2012
Laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013
700/2012
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta
699/2012
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2016
698/2012
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi
696/2012
Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta
695/2012
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
694/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
691/2012
Laki talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.