Säädösmuutosten hakemisto: 2012

688/2012
Biopankkilaki
685/2012
Valtioneuvoston asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity 2012-2014 -hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
661/2012
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
660/2012
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2013
657/2012
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta
655/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
654/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
650/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
649/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
648/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
647/2012
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2013
645/2012
Vuoden 2012 III lisätalousarvio
644/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
641/2012
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2013
640/2012
Valtioneuvoston asetus vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
639/2012
Valtioneuvoston asetus valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin
636/2012
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
635/2012
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
634/2012
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
633/2012
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.