Säädösmuutosten hakemisto: 2012

632/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
629/2012
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta
628/2012
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
625/2012
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta
620/2012
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
619/2012
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta
616/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013
613/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
610/2012
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
609/2012
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
606/2012
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
603/2012
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Amharan alueen maatalousvetoisen talouskasvun hanketta
599/2012
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa
598/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan uusista osallistujista päästökauppakaudella 2013—2020
597/2012
Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
595/2012
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
591/2012
Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020
590/2012
Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013—2020
589/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen muutosten voimaantulosta
588/2012
Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.