Säädösmuutosten hakemisto: 2012

587/2012
Valtioneuvoston asetus ilmaliikennepalvelun delegoinnista Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
584/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
583/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
582/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
581/2012
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
578/2012
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
577/2012
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista
571/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
570/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
569/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden lisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen kumoamisesta
568/2012
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
564/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta lihan ja vuodelta 2011 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2012
562/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
561/2012
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
559/2012
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
558/2012
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä
552/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2012—2013
550/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
549/2012
Valtiovarainministeriön asetus Arvo Ylppö ja lääketiede -juhlarahasta
548/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.