Säädösmuutosten hakemisto: 2012

35/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012
33/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
31/2012
Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
30/2012
Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista päästökauppakaudelle 2013—2020
22/2012
Adoptiolaki
21/2012
Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
16/2012
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
15/2012
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2011 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä vuoden 2012 kiinteistöveron eräpäivistä
14/2012
Tasavallan presidentin asetus Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
12/2012
Kansalaisaloitelaki
8/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
7/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
6/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
5/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
4/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta
3/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
2/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1/2012
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.