Säädösmuutosten hakemisto: 2012

1022/2012
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta
1021/2012
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta
1020/2012
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
1019/2012
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3—5 luvussa tarkoitetuista esitteistä
1018/2012
Valtioneuvoston asetus rikemaksusta ja seuraamusmaksusta finanssimarkkinoilla
1016/2012
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1013/2012
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle
1012/2012
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta
999/2012
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
998/2012
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
993/2012
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015
992/2012
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 ja 2014
986/2012
Laki väliaikaisesta pankkiverosta
980/2012
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
979/2012
Laki eduskuntaryhmistä
960/2012
Laki Tullin hallinnosta
959/2012
Valtion talousarvio vuodelle 2013
957/2012
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta
954/2012
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
952/2012
Laki suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.