Säädösmuutosten hakemisto: 2011

922/2011
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
920/2011
Kuluttajaturvallisuuslaki
913/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
912/2011
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
872/2011
Poliisilaki
806/2011
Pakkokeinolaki
805/2011
Esitutkintalaki
803/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
802/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
799/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
798/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus aromeista ja niiden valmistusaineista annetun asetuksen kumoamisesta
794/2011
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
793/2011
Vuoden 2011 toinen lisätalousarvio
792/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
791/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
790/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta
782/2011
Valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
781/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastuspalkkion teurastamovalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen kumoamisesta
778/2011
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
776/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.