Säädösmuutosten hakemisto: 2011

775/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
774/2011
Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa
773/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
756/2011
Merityösopimuslaki
755/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
754/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
746/2011
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta
742/2011
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
727/2011
Laki pysäköinninvalvonnasta
715/2011
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
711/2011
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
710/2011
Kuvaohjelmalaki
709/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
708/2011
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
707/2011
Mittauslaitelaki
698/2011
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
697/2011
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä
670/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d´Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman `Supporting Palestinian Public Administration and Services´ kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
669/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d´Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman `Vulnerable Palestinian Families´ kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
668/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.