Säädösmuutosten hakemisto: 2011

667/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2011 metsänhoitomaksun perusteesta
646/2011
Jätelaki
644/2011
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
638/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
636/2011
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
634/2011
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
621/2011
Kaivoslaki
606/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
604/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
587/2011
Vesilaki
586/2011
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
585/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
580/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
573/2011
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
571/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista
570/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
569/2011
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa
568/2011
Verohallinnon työjärjestys
567/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta
565/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.