Säädösmuutosten hakemisto: 2011

60/2011
Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
59/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
56/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
54/2011
Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
51/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
50/2011
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012
48/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta
47/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
46/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
45/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
44/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta
43/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
42/2011
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
39/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2010 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
38/2011
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
35/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
33/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
26/2011
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
21/2011
Laki eläintenpitokieltorekisteristä
11/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.