Säädösmuutosten hakemisto: 2011

397/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Vincent ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
394/2011
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
386/2011
Ajokorttilaki
383/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta
382/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
381/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
379/2011
Pelastuslaki
378/2011
Tasavallan presidentin asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
375/2011
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta
373/2011
Verohallinnon työjärjestys
372/2011
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
371/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä
370/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
369/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
361/2011
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista
356/2011
Valtioneuvoston asetus mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
355/2011
Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
354/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.