Säädösmuutosten hakemisto: 2011

349/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta
348/2011
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahasta
346/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
345/2011
Tasavallan presidentin asetus valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
343/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2011
342/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
341/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta
340/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta
339/2011
Valtioneuvoston asetus seulonnoista
338/2011
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
337/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta
336/2011
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
330/2011
Laki valvontarangaistuksesta
327/2011
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta
326/2011
Laki Selkämeren kansallispuistosta
325/2011
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta
320/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
311/2011
Päästökauppalaki
310/2011
Tasavallan presidentin asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
309/2011
Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.