Säädösmuutosten hakemisto: 2011

308/2011
Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
307/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
305/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014
304/2011
Rautatielaki
303/2011
Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
298/2011
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
297/2011
Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta
296/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta
295/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
294/2011
Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi
293/2011
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
292/2011
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta
291/2011
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta
289/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
287/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
285/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
282/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 270/2011 Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
281/2011
Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
280/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
279/2011
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.