Säädösmuutosten hakemisto: 2011

214/2011
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
213/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
210/2011
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista
209/2011
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
205/2011
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista
204/2011
Eduskunnan päätös suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
203/2011
Vuoden 2011 lisätalousarvio
202/2011
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2010 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2011 kiinteistöveron eräpäivistä
200/2011
Laki valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
189/2011
Laki talousneuvostosta
187/2011
Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
185/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2011
179/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
178/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-bakteerin seurannasta
177/2011
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista
176/2011
Valtiovarainministeriön asetus Hella Wuolijoki ja tasa-arvo -juhlarahasta
174/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista
171/2011
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta
169/2011
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
168/2011
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.