Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1536/2011
Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1531/2011
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1530/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2012 suoritettavasta määrärahasta
1528/2011
Valtioneuvoston asetus maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:ssä säädetyn biopolttoöljyn valmisteveron palautuksen voimaantulosta
1526/2011
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
1514/2011
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki
1513/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1509/2011
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
1503/2011
Laivavarustelaki
1501/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1491/2011
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1489/2011
Laki euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta
1488/2011
Valtion talousarvio vuodelle 2012
1487/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1486/2011
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2012 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1485/2011
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1484/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksusta
1483/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1482/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1481/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.