Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1477/2011
Valtiovarainministeriön asetus World Design Capital -juhlarahoista
1476/2011
Valtiovarainministeriön asetus Henrik Wigström -juhlarahasta
1474/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1473/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1471/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012
1470/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta
1469/2011
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1465/2011
Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
1464/2011
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012
1455/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista
1453/2011
Laki Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1452/2011
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1442/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1441/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1425/2011
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta
1424/2011
Laki Matkailun edistämiskeskuksesta
1418/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
1417/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta
1416/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2012
1413/2011
Laki maa- ja elintarviketalouden, maaseudun sekä saariston tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.