Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1406/2011
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista
1405/2011
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista
1404/2011
Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1403/2011
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta
1401/2011
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1400/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1398/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuonna 2012
1397/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1396/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1395/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista
1393/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista
1392/2011
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1391/2011
Verohallinnon päätös vuonna 2012 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1390/2011
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta
1381/2011
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1380/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
1379/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012
1378/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012
1375/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.