Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1373/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1372/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1370/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1369/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
1368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta
1367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
1366/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1365/2011
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä
1364/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1363/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta
1362/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1361/2011
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1360/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2012
1359/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2012
1358/2011
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1357/2011
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1353/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1352/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista
1351/2011
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä
1350/2011
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2012 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.