Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1349/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012
1348/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1347/2011
Tasavallan presidentin asetus Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1337/2011
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä
1336/2011
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
1335/2011
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1323/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista
1312/2011
Laki Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1310/2011
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1309/2011
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1308/2011
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012
1303/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta
1299/2011
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
1298/2011
Vuoden 2011 neljäs lisätalousarvio 
1297/2011
Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
1296/2011
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012—2015
1294/2011
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2012
1289/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1288/2011
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1287/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.