Säädösmuutosten hakemisto: 2011

129/2011
Laki CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
128/2011
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
121/2011
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
117/2011
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
115/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
114/2011
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2011
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
112/2011
Valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
111/2011
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
110/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
108/2011
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
107/2011
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
106/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
105/2011
Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
104/2011
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
103/2011
Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
101/2011
Laki pienpuun energiatuesta
92/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
91/2011
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
90/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.