Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1254/2011
Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista
1231/2011
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
1230/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1226/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
1225/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1223/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma- aseilmoituksesta
1221/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1218/2011
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta
1216/2011
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1214/2011
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun Rysäkarin suoja-alueen lakkauttamisesta
1213/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1212/2011
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2012
1207/2011
Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
1205/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1204/2011
Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä
1203/2011
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012
1198/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1197/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
1196/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1195/2011
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.