Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1194/2011
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1193/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
1192/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä
1191/2011
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1186/2011
Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1185/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
1183/2011
Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio
1182/2011
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta
1181/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä
1170/2011
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1169/2011
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1166/2011
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2012
1165/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi
1164/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1163/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1162/2011
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1161/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta
1160/2011
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1159/2011
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1158/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.