Säädösmuutosten hakemisto: 2011

1030/2011
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmalautakunnasta
1023/2011
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
1020/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
1017/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä
1016/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1015/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista
1012/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
1011/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
1010/2011
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista
1008/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
1006/2011
Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
1005/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1001/2011
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
987/2011
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
986/2011
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
985/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
984/2011
Sisäasiainministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta
983/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
980/2011
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
979/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.