Säädösmuutosten hakemisto: 2010

1422/2010
Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta
1421/2010
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
1419/2010
Verohallinnon työjärjestys
1418/2010
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1409/2010
Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki
1408/2010
Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla
1404/2010
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1398/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1397/2010
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1396/2010
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1395/2010
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1394/2010
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011
1386/2010
Laki kotoutumisen edistämisestä
1382/2010
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1381/2010
Laki Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1379/2010
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä
1376/2010
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista
1375/2010
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1374/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011 liikenneturvallisuusmaksusta
1373/2010
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.